تابش دهی با لیزرهای پیوسته طول موج موجود 660،532،NIR،UV و...

تابش دهی با لیزرهای پیوسته طول موج موجود 660،532،NIR،UV و...

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر عزالدین مهاجرانی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: خانم شیرکوند
شماره(های) تماس: 29904018
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این آزمایش همراه با چیدمان مناسب پرتو دهی است
تعرفه خدمات
  • تابش پرتو (دقیقه ای) - 50000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس