تست سفتی خمشی

تست سفتی خمشی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: America Taber
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه اندازه گیری سفتی خمشی Stiffness Tester: از خم (منحرف) کردن کاغذ با نیرویی مشخص واندازه گیری نیروی وارده و یا وارد کردن نیرویی معین و اندازه گیری انحراف زاویه ای کاغذ یا مقوا. این ابزار جهت اندازه گیری ممان خمش (bending moment)بکار میرود. عرض نمونه ها 38 میلیمتر وطول آنها 50 یا 70 میلی متر. واحد اندازه گیری به صورت mNm یا g.cm گزارش میشواین تست بر اساس استاندارد TAPPI 489 om-08 انجام میگیرد هزینه 5 تکرار
تعرفه خدمات
  • تست سفتی خمشی - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس