کلیه خدمات کارگاهی

کلیه خدمات کارگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: کارگاه

مدیر آزمایشگاه: آقای مهندس امینی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده: کارگاه
نام مسئول: منوچهر امینی
شماره(های) تماس: 29904038
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کلیه خدمات کارگاهی با سفارش قبلی و پرداخت فاکتور قابل انجام است
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس