دوربین حرارتی FLIR C2

دوربین حرارتی FLIR C2

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده معماری

آزمایشگاه: آزمایشگاه علوم ساختمان

مدیر آزمایشگاه: زهراسادات زمردیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده: FLIR
نام مسئول: زهراسادات زمردیان
شماره(های) تماس: 09173072401
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس