دستگاه Melting point(دستگاه تعیین نقطه ذوب)

دستگاه Melting point(دستگاه تعیین نقطه ذوب)

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی sbmu

آزمایشگاه: آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر فرزاد کبار فرد

تعرفه ثابت: 70000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Thermo scientific9200
نام مسئول: فاطمه توسن
شماره(های) تماس: 09124721081
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. دانلود کاتالوگ
تعرفه به ازای هرنمونه 70000ریال-تعداد نمونه بین 10الی 20 به ازای هر نمونه 45000ریال-تعداد نمونه بیش از 20عدد به ازای هر نمونه20000
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس