دستگاه آنالیز عنصری CHNS/O

دستگاه آنالیز عنصری CHNS/O

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی sbmu

آزمایشگاه: آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر فرزاد کبار فرد

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Costech
نام مسئول: فاطمه توسن
شماره(های) تماس: 09124721081
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
در این آزمایشگاه آنالیز CHN ، CHNS واکسیژن صورت میگیرد.
تعرفه آنالیزCHNنمونه ای1000000ریال
تعرفه آنالیزCHNS به ازای هر نمونه 1200000ریال
تعرفه آنالیزCHNS/O به ازای هر نمونه 1850000ریال
تعرفه آنالیزO به ازای هر نمونه 80000ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس