کارگاه سرمد آذر 98

کارگاه سرمد آذر 98

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی SEM

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی جهانفر

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز محاسبات
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مهندس آرمین احمدزاده
شماره(های) تماس: 29905428
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. دانلود کاتالوگ
کارگاه سرمد آذر ماه 98
 محل برگزاری دوره آموزشی سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی
چهارشنبه 20 آدر ماه
ساعت 10 الی 12
تعرفه خدمات
  • کارگاه سرمد آذر ماه 98 - 250000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس