اسپاترینگ سه کاتده

اسپاترینگ سه کاتده

دانشکده/پژوهشگاه: هسته سلول های خورشیدی

آزمایشگاه: آزمایشگاه سلول های خورشیدی

مدیر آزمایشگاه: دکتر قناعت شعار

تعرفه ثابت: 2000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مرتضی احمدی
شماره(های) تماس: 29904036
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس