دستگاه جوش فیبر بزرگ یا PM

دستگاه جوش فیبر بزرگ یا PM

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: لیزرهای پالس کوتاه

مدیر آزمایشگاه: دکتر مسعودی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: رضا مسعودی
شماره(های) تماس: 29904002
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
  • دستگاه جوش فیبر بزرگ یا PM - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس