تقویت کننده با نویز کم zfl-1000 LN+

تقویت کننده با نویز کم zfl-1000 LN+

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده فضای مجازی

آزمایشگاه: آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

مدیر آزمایشگاه: دکتر هادی سلیمانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Mini-Circuits
نام مسئول: هادی سلیمانی
شماره(های) تماس: 02129905485
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
Frequency 500 MHz to 18 GHz, Gain 38 dB
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس