تقویت کننده zpul-30p

تقویت کننده zpul-30p

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده فضای مجازی

آزمایشگاه: آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

مدیر آزمایشگاه: دکتر هادی سلیمانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Mini-Circuits
نام مسئول: هادی سلیمانی
شماره(های) تماس: 02129905485
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
Frequency 0.0025 to 700 MHz, Gain 29 dB
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس