اسیلوسکوپ MSO4054

اسیلوسکوپ MSO4054

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده فضای مجازی

آزمایشگاه: آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

مدیر آزمایشگاه: دکتر هادی سلیمانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: RIGOL
نام مسئول: هادی سلیمانی
شماره(های) تماس: 02129905485
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
• Bandwidth: 500MHz • Real-time Sample Rate: 4GSa/s • Memory Depth: 140Mpts • Waveform Capture Rate: 110,000 wfms/s
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس