تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC)

تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC)

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی حوزه انسان و سلامت حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: فاطمه میرزاجانی
شماره(های) تماس: 021-29905006
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
هزینه ی تست MIC با سه تکرار 1,000,000 ریال و هزینه ی تست MBC با یک تکرار 1,200,000 ریال می باشد.
تعرفه خدمات
  • MBC-MIC (تست های آنتی باکتریال) - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس