نوروفیدبک NF/INF (Infra-Low Neurofeedback)

نوروفیدبک NF/INF (Infra-Low Neurofeedback)

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

آزمایشگاه: کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

مدیر آزمایشگاه: دکتر بهروز سلامت

تعرفه ثابت: 750000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سپیده فرمانی
شماره(های) تماس: 29902650
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
نوروفیدبک(Neurofeedback) در اصل نوعی بیوفیدبک است که با استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به فرد تلاش می‌کند که نوعی خودتنظیمی را به آزمودنی آموزش دهد. بازخورد به طور معمول از راه صدا یا تصویر به فرد ارائه می‌شود و از این طریق فرد متوجه می‌شود که آیا تغییر مناسبی را در فعالیت امواج مغزی خود ایجاد کرده است یا خیر.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس