الکترومیوگرافی EMG

الکترومیوگرافی EMG

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

آزمایشگاه: کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

مدیر آزمایشگاه: دکتر بهروز سلامت

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مجتبی زارعی
شماره(های) تماس: 29902650
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
الکترومیوگرافی، یا ماهیچه‌نگاری برقی (Electromyography) به صورت مخفف ای‌ام‌جی (EMG) تکنیکی است برای محاسبه و ضبط حالات عضلات بدن در مواقع انقباض و انبساط که از دستگاهی به نام ماهیچه‌نگار برقی (Electromyograph) که به نتایج آن ماهیچه‌نگاشت (Electromyogram) گفته می‌شود.

قیمت برای هر اندام  ریال 1000000
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس