پاسخ شنیداری ساقه مغز ABR

پاسخ شنیداری ساقه مغز ABR

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

آزمایشگاه: کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

مدیر آزمایشگاه: دکتر بهروز سلامت

تعرفه ثابت: 1200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سپیده فرمانی
شماره(های) تماس: 29902650
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
 (Auditory Brainstem Response (ABRرایج ترین آزمون الكتروفیزیولوژیك است. آزمون ABR سیگنال الكتریكی ثبت شده از ساقه مغز است كه به وسیله محرك صوتی برانگیخته می شود و به صورت 7 سری موج مثبت ثبت می شود كه حدود 10 میلی ثانیه طول می كشد. در واقع ABR  روشی است برای بررسی عملكرد دو گوش،اعصاب شنوایی و سیستم شنوایی مركزی تا ساقه مغز می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس