الکتروانسفالوگرافی EEG

الکتروانسفالوگرافی EEG

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

آزمایشگاه: کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

مدیر آزمایشگاه: دکتر بهروز سلامت

تعرفه ثابت: 1500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سمن نورزاده
شماره(های) تماس: 29902650
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی (Electroencephalography) یا الکترومغزنگاری، ثبت فعالیت الکتریکی مغز است، این تکنیک شامل اخذ سیگنال توسط الکترودهای سطحی، بهبود سیگنال (معمولاً تقویت و حذف نویز)، چاپ سیگنال و آنالیز آن می‌شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس