الکتروکاردیوگرام ECG

الکتروکاردیوگرام ECG

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

آزمایشگاه: کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

مدیر آزمایشگاه: دکتر بهروز سلامت

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سحر جواهر حقیقی
شماره(های) تماس: 29902650
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
الکتروکاردیوگرام (Electrocardiogram) یا نوار قلب به نمودار ثبت‌شدهٔ تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضلهٔ قلب گفته می‌شود. 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس