کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی SEM

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی جهانفر

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مهندس سعید جوادی
شماره(های) تماس: 29905428
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کارگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه
کارگاه میکروسکوپ نوری و فلورسنت دانشگاه
کارگاه سرمد (رایانش موازی ) دانشگاه
کارگاه سامانه بیت دانشگاه
تور بازدید از تجهیزات آزمایشگاه مرکزی
لازم به ذکر است هر یک از کارگاه های اموزشی در موعد مقرر اعلام خواهد شد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس