تراکم خاک

تراکم خاک

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک خاک

مدیر آزمایشگاه: آزمایشگاه خاک

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس
نام مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
بدست آوردن ω،γdmax
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس