Irradiance Measurement

Irradiance Measurement

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: طیف سنجی لیزری

مدیر آزمایشگاه: سیدحسن توسلی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه نانو و علم سطح حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مریم بحرینی
شماره(های) تماس: 02129904018
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
بازه طیفی 200-1200 mn
اندازه گیری شدت مطلق نور، شار تابشی

ارائه خدمت توسط آزمایشگاه صورت میگیرد
تعرفه خدمات
  • اندازه گیری تابشی در محدوده طیفی-هرنمونه - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس