آنالیز عنصری با روش LIBS

آنالیز عنصری با روش LIBS

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: طیف سنجی لیزری

مدیر آزمایشگاه: سیدحسن توسلی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه نانو و علم سطح حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مریم بحرینی
شماره(های) تماس: 02129904018
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
بازه طیف سنجی 200 تا 1000 nm
قابل ارائه برای نمونه های جامد، مایع و گازی
مشخصه یابی خطوط طیفی یونی و اتمی
ارائه منحنی کالیبراسیون برای اندازه گیری کمی

ارائه خدمات توسط آزمایشگاه صورت میگیرد

تعرفه خدمات
  • ارائه طیف LIBS نمونه های جامد-هر نمونه - 2000000 ریال
  • ارائه طیف LIBS نمونه های مایع و گاز-هرنمونه - 3000000 ریال
  • آنالیز عنصری عمقی -هر نمونه - 10000000 ریال
  • تابش پالس لیزر بر نمونه-تا 100 پالس - 2500000 ریال
  • تابش پالس لیزر بر نمونه -تا 300 پالس - 4000000 ریال
  • تابش پالس لیزر بر نمونه -تا 500 پالس - 7000000 ریال
  • تابش پالس لیزر بر نمونه -تا 1000 پالس - 10000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس