عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک

عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

مدیر آزمایشگاه: مرتضی شرف پور

تعرفه ثابت: 60000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه نانو و علم سطح حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: رقیه روزگار
شماره(های) تماس: 0212990
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
لطفا قبل از هر گونه پرداخت با شماره 29902622 تماس بگیرید.
تعرفه خدمات
  • عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک - 600000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس