رنگ آمیزی با آلیزارین و فروسیانید

رنگ آمیزی با آلیزارین و فروسیانید

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

مدیر آزمایشگاه: مرتضی شرف پور

تعرفه ثابت: 50000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مرتضی شرف پور
شماره(های) تماس: 29905614-29902611
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
1
تعرفه خدمات
  • رنگ آمیزی با آلیزارین قرمز - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس