Thermal Test

Thermal Test

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: ادوات فعال نوری

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهاجرانی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده: Angelantoni
نام مسئول: مسعود محمودی
شماره(های) تماس: 29904035
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
1
تعرفه خدمات
  • Cold (per hour) به ازای هر ساعت - 350000 ریال
  • Damp Heat(per hour) به ازای هر ساعت - 450000 ریال
  • Dry Heat(per hour) به ازای هر ساعت - 350000 ریال
  • Temperature-Humidity Cyclic Test(per hour) به ازای هر ساعت - 450000 ریال
  • Thermal Shock(per hour) به ازای هر ساعت - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس