Optical Loss Tests

Optical Loss Tests

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: ادوات فعال نوری

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهاجرانی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده: JDSU
نام مسئول: مسعود محمودی
شماره(های) تماس: 29904035
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
1
تعرفه خدمات
  • Insertion Loss - 1200000 ریال
  • Return Loss - 1200000 ریال
  • Wavelength Dependent Insertion Loss - 1460000 ریال
  • Wavelength Dependent Return Loss - 1460000 ریال
  • Polarization Dependent Loss - 1460000 ریال
  • Polarization Dependence Return Loss - 1540000 ریال
  • Directivity - 1200000 ریال
  • Crosstalk - 1180000 ریال
  • OTDR-per core - 70000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس