Optical Loss Tests

Optical Loss Tests

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: ادوات فعال نوری

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهاجرانی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده: JDSU
نام مسئول: مسعود محمودی
شماره(های) تماس: 29904035
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
1
تعرفه خدمات
  • Insertion Loss - 2000000 ریال
  • Return Loss - 2000000 ریال
  • Wavelength Dependent Insertion Loss - 2500000 ریال
  • Wavelength Dependent Return Loss - 2500000 ریال
  • Polarization Dependent Loss - 2500000 ریال
  • Polarization Dependence Return Loss - 2500000 ریال
  • Directivity - 2500000 ریال
  • Crosstalk - 2500000 ریال
  • OTDR-per core - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس