دستگاه الکتروشیمی µ AutoLab III

دستگاه الکتروشیمی µ AutoLab III

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رویا صدقی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Metrohm
نام مسئول: محمد لندرانی
شماره(های) تماس: 29904370
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کشور سازنده: سوئیس
مشخصات: قابلیت کنترل توسط کامپیوتر را دارد.

کاربرد دستگاه: از دستگاه AutoLabµ می توان برای الکتروسنتز انواع ترکیبات آلی و پلیمرها استفاده کرد. همچنین این سیستم با هدف بررسی رفتارهای الکتروشیمیایی ترکیبات آلی وپلیمرها استفاده می شود.
تعرفه خدمات
  • به ازاء هر ساعت - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس