طیف سنج فرابنفش - مرئی (Spectrometer UV-Vis)

طیف سنج فرابنفش - مرئی (Spectrometer UV-Vis)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رویا صدقی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Schimadzu, Analytik Jena
نام مسئول: محمد لندرانی
شماره(های) تماس: 29904370
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کشور سازنده: آلمان، ژاپن
مشخصات: قادر به ثبت شدت جذب و عبور نور تركيباتی كه قابليت برانگيخته شدن را در محدوده 190 تا 1100 نانومتر را دارند.

کاربرد دستگاه: براي اندازه گيري هاي كيفي و كمي براساس اندازه گيري هاي جذب محلول ها در نواحي ماوراء بنفش و مرئي مي باشد.

* هزینه آنالیز هر نمونه 250000 ریال می باشد.
* درصورت آنالیز بیش از پنج نمونه در هر نوبت آزمایش، تخفیف 50 درصد اعمال خواهد شد.
تعرفه خدمات
  • به ازاء هر نمونه - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس