دستگاه آب مقطر (دو بار تقطیر)

دستگاه آب مقطر (دو بار تقطیر)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

مدیر آزمایشگاه: مرتضی شرف پور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت GFL آلمان
نام مسئول: مرتضی شرف پور
شماره(های) تماس: 29905614-29902611
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس