حمام اولتراسونیك

حمام اولتراسونیك

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم محیطی

آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیر سالمی

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: Hwashin Technology-کره جنوبی
نام مسئول: کیومرث روشن
شماره(های) تماس: 22431971 – داخلی 302
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کاربرد: انحلال و استخراج سریع نمونه ها، همگن نمودن مخلوطهای ناهمگن
مدل:Powersonic 505
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس