فتومتر

فتومتر

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم محیطی

آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیر سالمی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه آب و محیط زیست حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: HACH-آمریکا
نام مسئول: کیومرث روشن
شماره(های) تماس: 22431971 – داخلی 302
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کاربرد: اندازه گيري آنيونها و كاتيونها و COD در نمونه هاي آب
مدل : DR-2800
تعرفه خدمات
 • فسفات (آب) - mg/lPO - 350000 ریال
 • فسفر کل(آب)- mg/l TP - 350000 ریال
 • فسفر کل (خاک) - mg/l - 450000 ریال
 • نیترات (آب) - mg/l - 350000 ریال
 • نیترات(خاک) - mg/l - 450000 ریال
 • آمونیاک- mg/l - 350000 ریال
 • رنگ_ PT-CO - 140000 ریال
 • نیتریت - mg/l - 350000 ریال
 • سولفات -mg/l SO42 - 350000 ریال
 • سولفید- mg/l S2- - 350000 ریال
 • کلراید -mg/l Cl - 350000 ریال
 • سیلیس - mg/l Si - 350000 ریال
 • کلروفیل‌آ - μg/l - 700000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس