الکتروفورز عمودی و افقی بهمراه مخزن انرژی(پاورسوپلای)

الکتروفورز عمودی و افقی بهمراه مخزن انرژی(پاورسوپلای)

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم محیطی

آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیر سالمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: پایا پژوهش پارس- ایران
نام مسئول: کیومرث روشن
شماره(های) تماس: 22431971 – داخلی 302
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
کاربرد: جداسازی اسیدهای آمینه و پروتئین ها بر اساس اختلاف در شارژ الکتریکی
مدل: VEU-73050 SEU-7305
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس