GC-MS

GC-MS

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم محیطی

آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیر سالمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: Agilent technologies -آمریکا
نام مسئول: امیر سالمی
شماره(های) تماس: 22431971
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کاربرد: شناسایی ترکیبات آلی فرار و نیمه فرار.
اندازه گیری بقایای آفت کشهای آلی، هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای و سایر تركیبات آلی فرار و نیمه فرار در نمونه های آبی، خاك، بافت جانوری و محصولات غذایی
مدل: Agilent GC-MS

با توجه به تنوع آزمون ها، پیش از پرداخت هزینه، با شماره تلفن 09386015393 تماس بگیرید.
تعرفه خدمات
  • سموم کلره در خاک- mg/kg - توافقی
  • سموم کلره در آب -mg/l - توافقی
  • سموم فسفره در خاک - mg/kg - توافقی
  • سموم فسفره در آب - mg/l - توافقی
  • TPH در خاک -mg/kg - توافقی
  • TPH در آب - mg/l - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس