دفتر مشاوره آماری

دفتر مشاوره آماری

دانشکده/پژوهشگاه: آمار

مسئول: دکتر سیدابراهیم حسینی نسب

رویه‌ها و سیاست‌های دفتر مشاوره‌ی آماری دفتر مشاوره‌ی آماری که از این به بعد با نام اختصاری دفتر مشاوره نامیده می‌شود، خدمات مشاوره‌ی آماری را برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی ارائه می‌دهد. اهداف اهداف این دفتر عبارتند از: 1. توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ی آمار دانشگاه شهید بهشتی جهت تعامل با پژوهشگران، ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای و تحلیل داده‌های آماری. 2. افزایش همکاری بین آمارشناسان و پژوهشگران در زمینه‌های مختلف. 3. ارتقاء کیفیت کاربرد علم آمار در پژوهش‌ها، بویژه رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی. 4. فعالیت در قالب کانونی تخصصی در دانشگاه شهید بهشتی به ویژه رفع نیاز متقاضیان به مشاوره‌ی آماری. 5. ارتقاء فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با رفع مشکلات و معضلات آماری جامعه، با بکارگیری ظرفیت گروه آمار. 6. افزایش آگاهی از توانمندی و فوائد تخصص آمار. 7. ارتقاء سطح کیفی و کمی ارتباط دانشگاه با صنعت. خدمات خدماتی دفتر مشاوره شامل 3 گروه عمده‌ی زیر است: 1. مشاوره: ارائه‌ی خدمات حضوری مشاوره به متقاضیان در جهت رفع مشکلات آماری مورد نیاز و هدایت آنها برای انتخاب روش‎های مناسب، تحلیل‌های آماری، طراحی نحوه‌ی گرد‌آوری داده‌ها، استفاده از بسته‌های نرم افزاری مناسب و کمک به تفسیر نتایج. خدمات مشاوره‌ی دفتر شامل فعالیت‌های زیر است اما لزوماً محدود به این موارد نیست: • طراحی مطالعه، شامل مطالعات آزمایشی و مطالعات مشاهده‌ای و تبیین مراحل تحلیل آماری. • مدیریت داده‌ها شامل شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها و تعیین نحوه‌ی ذخیره‌سازی، تصحیح و ویرایش داده‌ها و بررسی درستی آن. • کمک به تحلیل آماری داده‌ها شامل آمار توصیفی، آمار استنباطی و مدل‌سازی‌های آماری. • کمک به تدوین فنی بخش آماری گزارشات، مقالات و قراردادها. 2. همکاری: ارائه خدمات تخصصی آماری و نظارتی در پروژه‌ها 3. آموزش: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی- مهارتی برای متقاضیان. محدودیت‌ها دفتر مشاوره‌ از ارائه خدمات زیر معذور است: • جمع‌آوری داده‌ها و عملیات میدانی. • اموری که انجام آن‌ها وظیفه یا تعهد متقاضی است، مانند نگارش بخشی از پایان‌نامه یا رساله یا حل تمرین‌های درسی. • انجام تحلیل‌های آماری که به تشخیص مشاور دفتر مناسب نیستند. هزینه‌ها و دستمزد نرخ خدمات دفتر مشاوره برای متقاضیان همه ساله پس از پیشنهاد توسط کمیته مشاوره و ارتباط با صنعت و تصویب نهایی در شورای عمومی گروه آمار مشخص خواهد شد. این نرخ گذاری شامل سرفصل‌های زیر است: نوع خدمت مشاوره همکاری (متناسب با سختی و تخصصی بودن آن) آموزش‌ 1. در ازای زمان صرف شده برای بیان مسأله و انتقال خواسته‌های متقاضی به دفتر مشاوره در جلسه‌ی اول، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. 2. برآورد هزینه برای ارائه‌ی خدمات پس از بررسی‌های اولیه به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود. 3. در صورتی که برای ارائه‌ی مشاوره کمتر از 1 ساعت زمان صرف شود، هزینه‌ی1 ساعت ارائه‌ی خدمات اخذ می‌شود. برای ارائه‌ی مشاوره بیشتر از 1 ساعت، بازه‌های زمانی 30 دقیقه‌ای مبنای محاسبه‌ی زمان خدمات ارائه شده خواهد بود. 4. هزینه خدمات مشاوره پس از انجام در انتهای هر جلسه محاسبه و تسویه می‌گردد. 5. پس از برآورد هزینه‌ها و زمان‌بندی لازم برای انجام ارائه خدمات همکاری (ارائه خدمات تخصصی آماری و نظارتی در پروژه‌ها) یا ارائه‌ی خدمات آموزشی، عقد قرارداد فی‌ ما بین دفتر مشاوره و متقاضی صورت می‌گیرد. در فرمت تمامی قراردادها بایستی 25% هزینه‌ی برآورد شده به عنوان پیش‌پرداخت پیش بینی‌شود. تسهیم سایر هزینه‌ها براساس توافق طرفین در قرارداد منعقده منظور می‌گردد. 6. انتخاب فرد یا افراد ارائه دهنده‌ی خدمات براساس تخصص مورد نیاز موضوع مورد مشاوره و تجربه کارشناسان دفتر و به تشخیص ناظر ارشد علمی (موضوع ماده 4 آیین نامه دفتر مشاوره) صورت می‌گیرد. 7. دفتر پس از تکمیل خدمات ارائه شده، صورت‌حسابی از هزینه خدمات انجام شده به متقاضی ارائه می‌دهد. استفاده از داده‌ها و نتایج 1. داده‌های به کار رفته در ارائه‌ی خدمات درصورت رضایت متقاضی و پس از اتمام کار، به منظور استفاده در مقاصد آموزشی و پژوهشی در اختیار دفتر مشاوره قرار می‌گیرند. 2. مسئولیت استفاده‌ی مناسب از نتایج هر تحلیل آماری ارائه شده توسط مشاور، بر عهده‌ی متقاضی بوده و تبعات استفاده‌ی نامناسب از نتایج تحلیل آماری و تغییر آن بر عهده‌ی وی خواهد بود. انتشار نتایج 1. دفتر مشاوره از تمام متقاضیان انتظار دارد در گزارشات مکتوب خود از دفتر مشاوره به عنوان ارائه دهنده‌ی خدمات آماری یاد کنند. 2. چنانچه خدمات ارائه شده توسط مشاوران و همکاران دفتر شامل موارد زیر شود، مشاوران و همکاران ذیربط به عنوان همکار مولف در تألیف مقاله، پوستر و غیره شناخته خواهند شد. بدیهی است دریافت دستمزد نقشی در احتساب مشاوران و همکاران ذیربط به عنوان همکار نویسنده نخواهد داشت. • مشارکت اساسی در یکی از موارد زیر: 1) تعریف مسئله یا طراحی (آزمایش، شیوه نمونه گیری و ...) 2) تأمین یا آماده‌سازی داده‌ها. 3) تحلیل آماری و تفسیر داده‌ها. 4) مشارکت موثر در تنظیم مقاله به تشخیص ناظر ارشد علمی. 3. چنانچه متقاضی نسبت به انتشار نتایج تولید شده توسط مشاور دفتر بدون ذکر نام مشاور به عنوان نویسنده همکار اقدام کند، مشاور هیچ مسئولیتی در قبال انتشار و نتایج مندرج در آن ندارد و حق پیگیری قانونی برای مشاور محفوظ است. حکمیت و فسخ قرارداد در فرمت تمامی قراردادها بایستی بند مربوط به حکمیت و فسخ قرارداد از سوی طرفین پیش‌بینی شود. میزان و نحوه تسویه حساب و جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد نیز بایستی در تمامی قراردادها مورد توجه قرار گیرد. اصول اخلاقی 1. مشاوران موظف به رعایت اصول اخلاقی مانند صداقت، امانت‌داری و ایفای تعهدات هستند. 2. مشاوران موظف به گزارش دادن هرگونه کار خلاف قانون به افراد ذی‌صلاح هستند. 3. دفتر مشاوره کسانی را که از روی عمد و یا غیر عمد نتایج خدمات انجام شده توسط دفتر مشاوره را خلاف واقع ارائه دهند پیگیری خواهد نمود.
تجهیزات و خدمات