پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: دکتر پورمهدیان

آزمایشگاه پوشش و پلیمر پژوهشکده لیزر و فوتونیک دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 در ساختمان شماره3 واقع در پردیس مرکزی دانشگاه به همت دکتر سعید پورمهدیان تاسیس گردید. هدف از تاسیس آزمایشگاه پوشش و پلیمر ایجاد مرکزی با اعتبار فنی بالا و تخصص کافی در زمینه علوم و تکنولوژی پلیمر، پوشش ها با تمرکز بر مواد نوین و پیشرفته حتی با کابری های ویژه نظامی است. در عین حال میتواند جوابگوی نیاز صنایع مختلف از جمله صنایع رنگ، پلیمر، نفت، گاز و پتروشیمی و نظامی میباشد. بر اسا هدف گذاری های انجام شده تجهیز و تکمیل آزمایشگاه پوشش و پلیمر در سه فاز برنامه ریزی گردید و فاز اول در اواخر سال 95 پایان یافت و آزمایشگاه در ابتدای سال 96 راه اندازی گردید. استفاده از نیروی متخصص و کارآمد از الزامات یک مجموعه توانمند میباشد بر همین اساس سرپرستی پروژه برعهده جناب آقای دکتر سعید پورمهدیان دارای دکترای تخصصی پلیمر و پوشش از کانادا گذاشته شد و از نیروهای متخصص و جوان که همگی فارغ التحصیل از بهترین دانشگاه های کشور هستند، کمک گرفته شده است.
تجهیزات و خدمات