کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

مسئول: دکتر بهروز سلامت

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی اولین نهاد تحقیقاتی در کشور است که با همکاری وزارت بهداشت و وزارت علوم در جهت تقویت تحقیقات میان رشته ای مورد علاقه طرفین تاسیس شده است. این پژوهشکده حاصل ایده مشترک استاد دکتر رضا ملک زاده رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی و استاد دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی ملاقاتی در تاریخ 1394/10/06 به عنوان اقدامی راهبردی جهت حمایت از تحقیقات بین رشته ای و نزدیک کردن محققین علوم پزشکی و دیگر علوم پایه می باشد. به دستور دکتر فرهادی به دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس وقت دانشگاه شهید بهشتی مسئول تاسیس این پژوهشکده شد. این پژوهشکده به همت دکتر رضا مسعودی معاون تحقیقات و فناوری وقت دانشگاه در شورای گسترش دانشگاه تصویب شد و دکتر مجتبی زارعی مسئول راه اندازی پژوهشکده گردید. گروهای پژوهشی مصوب در پژوهشکده عبارتند از: 1- گروه فناوری های هسته ای در پزشکی ​​ 2- گروه تحقیقات بالینی فناوری 3- گروه مهندسی پزشکی Web: http://www.sbu.ac.ir/Res/IMSAT/Pages/default.aspx