سامانه سرمد

سامانه سرمد

دانشکده/پژوهشگاه: سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی (سرمد)

مسئول: دکتر مهدیانی

.بهره‌وری از ماشین‌های محاسباتی را، محاسبات سریع یا HPC(High Performance Computing) گویند. در سال‌های اخیر با توجه به رشد روز افزون تعداد مسائلی که حل آنها با روش‌های سنتی غیرممکن، خطرناک و یا بسیار هزینه‌بر می‌باشد، نقش پردازش‌ سریع و بطور مشخص پردازش با توان بالا بسیار پررنگ شده است. پردازش‌ سریع امکان ارائه راهکارهایی جهت آنالیز داده‌های انبوه، ارزیابی آنها، و پیشگویی را بوجود آورده است. چنین قابلیتی می­تواند پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های که با امنیت ملی، تولید علم، و توسعه صنعتی و اجتماعی مرتبط بوده را باعث گردد. X
تجهیزات و خدمات