پلاسما

پلاسما

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: دکتر بابک شکری

پژوهشکده لیزر و پلاسما
مسوول آزمایشگاه: دکتر بابک شکری

آزمایشگاه پلاسمای پژوهشکده لیزر و پلاسما با هدف ایجاد نیروی متخصص و معرفی هر چه بیشتر این گرایش تحصیلی در سال 1381 شروع به کار نموده
 
است تا با بهره گیری از امکانات مناسب سعی در تربیت هر چه بهتر نیرو های متخصص در زمینه های کاربردی فناوری پلاسما داشته باشد. با توجه به کاربرد
 
روز افزون فناوری پلاسما در صنایع الکترونیک، هوافضا، متالوژی، محیط زیست، نساجی، پزشکی و صنعت نفت و پتروشیمی، قابلیت های متعددی در زمینه
 
انجام پروژه های مشترک با صنایع مذکور وجود داشته که از مهمترین اهداف این آزمایشگاه جهت نزدیکی هر چه بهتر صنعت و دانشگاه می باشد.