کارگاه

کارگاه

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: آقای مهندس امینی

کارگاه پژوهشکده لیزر و پلاسما با قابلیت ارائه خدمات در زمینه تراشکاری، جوشکاری،سوراخکاری و برش قطعات فلزی،پلیمری و ... آمادگی پذیرش سفارشات اعضای هیئت علمی پژوهشکده را دارد.
متذکر میشود ارائه خدمات کارگاه فقط مخصوص اعضای پژوهشکده لیزر و پلاسما است.