آزمایشگاه تخلیه الکتریکی

آزمایشگاه تخلیه الکتریکی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: حمید رضا قمی

این آزمایشگاه سعی دارد در کنار آموزش نیرو های متخصص به مطالعه مفاهیم پلاسما و کاربردهای مختلف آن بپردازد. از میان کاربردهای در دست اجرا در آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کاربرد پلاسما در زمینه  پزشکی و زیستی، میکروب زدایی سطوح، اثر پلاسما بر سلول های سرطانی
کاربرد پلاسما دراصلاح سطوح برای ساخت زیست حسگر ها 
 کاربرد پلاسما در تولید لایه های نازک TiN، DLC و .... با ضخامت های متنوع
کاربرد پلاسما در تولید نانوذرات فلزی
کاربرد پلاسما برای کاهش گازهای سمی ( گازهای NOX، SOX، H2S و ...)
کاربردپلاسما لیزر دی اکسید کربن عرضی