آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری

آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: محمدعلی انصاری

تلاش در جهت کسب دانش فنی در زمینه روش­های تصویربرداری نوری از المان­های بیولوژیک و تربیت نیروی متخصص از اهداف آموزشی-تحقیقاتی این آزمایشگاه به شمار می­رود. بررسی اندرکنش نور لیزر با سامانه عصبی بیولوژیک و نیز طراحی و ساخت سامانه fNIRS جهت آزمایشهای علوم شناختی از موضوعات مهم آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری می باشد. به طور کلی این آزمایشگاه در دو زمینه شبیه سازی اندر کنش امواج الکترومغناطیس با بافت های بدن و پردازش تصویر بیولوژیک و نیز ساخت ادوات مانیتورینگ و تصویربرداری نوری آماده ارائه خدمت می باشد. به طور کلی خدمات این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

1- اندر کنش امواج الکترومغناطیس با المانهای بیولوژیک

1-1-                    شبیه ­سازی انتشار نور در بافت بیولوژیک

2-1-                    الگوریتم­های پردازش و بازسازی تصویر

3-1- بررسی تحریک عصبی با امواج الکترومغناطیس

 

2-            مانیتورینگ سیگنالهای بیولوژیک

1-2- مانیتورینگ سیگنالهای بیولوژیک به روش­های مختلف تصویربرداری نوری

2-2-مطالعه، طراحی و ساخت ادوات مانیتورینگ سیگنالهای بیولوژیک بر پایه مکانیسم­های بیولوژیک

 

3-            انواع روش­های تصویربرداری نوری از المانهای بیولوژیکی مانند

1-3- تصویربرداری عملکردی از مغز به روش fNIRS

2-3-     تصویربرداری پخش نوری(DOT)

3-3- تصویرداری قطبشی

4-3- تصویربرداری فلورسانس