آزمایشگاه روانشناسی

آزمایشگاه روانشناسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

مسئول: دکتر محمود حیدری

 

مجموعه آزمایشگاه‌های روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی یکی از غنی‌ترین و فعال‌ترین آزمایشگاه‌های روان‌شناسی در سطح کشور است که فعالیت خود را از سال‌های پیش از انقلاب آغاز نموده و تاکنون به ارائه خدمات متنوع پژوهشی و کلینیکی پرداخته است. این مجموعه آزمایشگاه به عنوان یکی از ارکان اصلی معاونت پژوهشی دانشکده، در حال حاضر با ریاست جناب آقای دکتر محمود حیدری و معاونت جناب آقای دکتر وحید صادقی اداره می‌شود و از حضور تعدادی از دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد بهره مند است.

 

بخش‌های مختلف این آزمایشگاه عبارتند از:

 

1. آزمایشگاه روانشناسی تجربی

 

2. آزمایشگاه روانشناسی اجتماعی

 

3. آزمایشگاه روانشناسی شناختی و عصب شناختی

 

4. آزمایشگاه روانشناسی تحولی و مشاهدات بالینی

 

5. میز تحلیل آمار


مجموعه آزمایشگاه های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به دلیل برخورداری از بانک غنی ابزارهای اندازه گیری روانی و رفتاری، به عنوان آزمایشگاه مرجع در حوزه روانشناسی در کل کشور شناخته می شود و همه روزه پژوهشگران فراوانی از اقصی نقاط کشور و از مراکز مختلف آموزشی و پژوهشی برای استفاده از این امکانات به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مراجعه می نمایند. این مراجعات به هیچ وجه محدود به پژوهشگران حوزه روانشناسی نبوده و به دلیل بین رشته ای شدن جهت گیری های پژوهشی و نقش پر اهمیت یافته های روانشناسی در دیگر علوم انسانی، اجتماعی و حتی علوم پایه و مهندسی، آزمایشگاه روانشناسی این دانشکده بسیار مورد توجه متخصصان و پژوهشگران رشته های دیگر از جمله علوم شناختی، علوم اجتماعی، معماری، مدیریت، پزشکی و ... است.
ابزارهای موجود در مجموعه آزمایشگاه های این دانشکده قابل تقسیم به سه دسته هستند: دستگاه ها و تجهیزات مدرن برای اندازه گیری های دقیق شاخص های رفتاری، عصب شناختی و فیزیولوژیک، 2) آزمون های نرم افزاری برای سنجش ویژگی های شناختی و شخصیتی، و 3) آزمون های مداد کاغذی برای سنجش توانایی های شناختی، صفات شخصیتی، ویژگی های بالینی، زناشویی، شغلی، رفتارهای بین فردی و اجتماعی و غیره...