مکانیک خاک پیشرفته

مکانیک خاک پیشرفته

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

مسئول: مصطفی زمانیان

آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته دانشگاه شهید بهشتی، از سال 1394 شروع به فعالت نمود و در سال 1400 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.در طی این 6سال، چندین دستگاه آزمایشگاهی پیشرفته طراحی و ساخته شد و چند دستگاه دیگر نیز خریداری شد. بیش از 4 دانشجوی دوره دکتری و بالغ بر 20 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، از امکانات این آزمایشگاه استفاده کرده اند.