سامانه های پیشرانش نوین

سامانه های پیشرانش نوین

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

مسئول: دکتر مهدی آهنگر

زمینه فعالیت های آزمایشگاه سامانه های پیشرانش نوین به شرح ذیل می باشد: ۱) توسعۀ کدهای محاسباتی عددی جهت شبیه سازی جریان¬های تراکم¬پذیر - محترق شیمیایی - چندجزیی - آرام و آشفته - مادون صوت و مافوق صوت ۲) مدلسازی بالستیک داخلی موتورهای هیبریدی شیمیایی ۳) مطالعه تجربی رانشگرهای موتور هیبریدی شیمیایی ۴) تحلیل سیستمی موتورهای مینی جت الکتروهیبریدی ۵) تحلیل آکوستیکی محفظۀ احتراق و ناپایداری احتراق ۶) طراحی و شبیه¬سازی رانشگرهای الکترومغناطیسی-پلاسمایی ۷) توسعۀ کدهای محاسباتی حل‌کننده معادلات هیدرودینامیک مغناطیسی و الکترواستاتیکی ۸) مطالعه تجربی رانشگرهای الکترومغناطیسی-پلاسمایی ۹) کنترل جریان و تولید نیروی پیشران با فناوری آئروپلاسما ۱۰) بررسی و طراحی سایر سامانه های پیشرانش نوین فضایی ۱۱) مطالعه تجربی شکل، پایداری و مشخصه های فیزیکی-شیمیایی شعله ۱۲) مطالعه اثر پلاسما بر روی شعله و Plasma-Assisted Combustion