آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: دکتر محمد حسین سورگی

آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب دانشگاه شهید بهشتی ، ارائه دهنده خدمات پژوهشی و صنعتی آزمون‌های غیرمخرب:

- آزمون غیرمخرب مایع نافذ (PT)
- آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی (MT)
- بازرسی چشمی ماشین آلات و تجهیزات (بازرسی جوش و اندوسکوپی صنعتی)
- آزمون غیرمخرب فراصوتی (UT) و همچنین ارائه مشاوره در زمینه روش‌های نوین بازرسی فراصوتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت آزمایشگاه به نشانی https://nde.sbu.ac.ir مراجعه فرمایید.


درخواست خدمات آزمون‌های غیرمخرب