آزمایشگاه روانشناسی ریاضیاتی و محاسباتی

آزمایشگاه روانشناسی ریاضیاتی و محاسباتی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

مسئول: آقای دکتر جمال امانی‌راد

روانشناسی ریاضیاتی رویکردی در پژوهش‌های روانشناسی است که به مدلسازی ریاضی ادراک، شناخت مخصوصا حل مساله، تصمیم‌گیری، یادگیری، حافظه و زبان و نحوه تعامل آنها می‌پردازد. رویکرد ریاضی با هدف ایجاد فرضیاتی که دقیق‌تر هستند و بنابراین به اعتبارات تجربی قطعی منجر می‌شوند، ایجاد شده و گسترش یافته است. این نوع مدلسازی فرآیندهای شناختی در همه زمینه های شناخت با سرعت بسیار زیاد ظاهر می شوند، و علاوه بر این، کاربردهای آن در زمینه های دیگر از جمله روانشناسی بالینی ، علوم اعصاب شناختی، روانشناسی اجتماعی، مدل سازی مبتنی بر عامل در اقتصاد و بسیاری موارد دیگر در حال سرایت هستند. بنابراین ، روانشناسی ریاضی به طور کلی به یک ابزار اساسی برای علوم شناختی و به طور کلی علوم رفتاری در حال تبدیل شدن است ، و هر محقق علاقه‌مند به مدلسازی باید این ابزارها را بیاموزد. اما چگونه می توان این ابزارها را یاد گرفت؟ چه چیزی باعث می شود که یک مدل شناختی متفاوت از مدلهای مفهومی یا آماری باشد و چگونه چنین مدلی را می توان توسعه داد؟ چگونه می توان پیش بینی های کیفی متفاوت را بین دو مدل شناختی استخراج کرد؟ چگونه پارامترها را برای تست کمی پیش بینی های این مدل ها تخمین می زنید و عملکرد مدلهای مختلف را چگونه مقایسه می کنید؟ آزمایشگاه تخصصی روانشناسی ریاضیاتی و محاسباتی (CMPLab) در تیرماه ۱۳۹۹ در پژوهشکده‌ی علوم شناختی و مغز دانشگاه شهیدبهشتی آغاز به کار کرد. این آزمایشگاه تخصصی روی روش های ریاضی مورد استفاده در توسعه و تست مدل های شناختی متمرکز است.
تجهیزات و خدمات