آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

مسئول: طیبه بخشی فتسمی

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی بعنوان یکی از مجهزترین مراکز آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی شامل مجموعه ای از تجهیزات پیشرفته جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات آنالیری و پژوهشی به پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تأسیس شده و با دارا بودن نه واحد کاری فعال به شرح ذیل : (1) واحد طیف سنجی اتمی (Atomic Spectrometry Unit) (2) واحد طیف بینی ملکولی (Molecular Spectroscopy Unit) (3) واحد طیف سنجی اشعه ایکس (X-Ray Spectrometry Unit) (4) واحد کروماتوگرافی (Chromatography Unit) (5) واحدالکتروشیمی (Electrochemistry Unit) (6) واحد خردایش و آنالیز پودرها (Milling &Powder Analysis Unit) (7) واحد ایزوتوپ های پایدار (Stable Isotope Chemistry Unit) (8) واحد رادیوشیمی (Radiochemistry Unit) (9) واحد آماده سازی نمونه (Sample Preparation Unit) و با در اختیار داشتن دستگاه های دقیق و حساس آماده ارائه خدمات پژوهشی می باشد. این خدمات شامل اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل نتایج داده های تجربی به دست آمده، مشاوره در ارتباط با آنالیز نمونه ها و انجام طرحهای تحقیقاتی و تأمین برخی امکانات و تجهیزات مکمل برای پژوهشگران و محققین دانشگاه ها و صنایع می باشد. امید است که این مرکز بتواند در پیشرفت علمی کشور در زمینه ی آنالیز مواد، تحلیل فرآیندهای صنعتی و بررسی های زیست محیطی سهم بسزایی داشته باشد.
تجهیزات و خدمات