ادوات فعال نوری

ادوات فعال نوری

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: دکتر مهاجرانی

این آزمایشگاه، مجهز به انواع دستگاه¬های پیشرفته و منحصر بفرد انجام آزمون¬¬های مخابراتی بوده و قادر به تست و تأیید کلیه سیستم¬ها و قطعات مخابرات نوری از جمله: پچکورد، فیبر نوری، سوئیچ، آمپلی فایر،,Transponder ,XFP ,SFP سیستم¬های WDM،Dispersion Compensator ,Attenuator ,Media converter Wavelength Converter و... از طریق انجام آزمونهای SDH، آزمونهای اتلافی، آزمونهای بهره، آزمونهای پاشندگی و آزمونهای محیطی است.
تجهیزات و خدمات