آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر رویا صدقی

آزمایشگاه‌های خدماتی دانشگاه شهید بهشتی، شامل آزمایشگاه های آنالیز دستگاهی 1 و 2، آزمایشگاه NMR ، آزمایشگاه آنالیز حرارتی، آزمایشگاه آنالیز عنصری و آزمایشگاه X-Ray می‌باشد، که این آزمایشگاه‌ها در محل دانشکده شیمی مستقر است. در این آزمایشگاه‌ها کامل‌ترین خدمات پژوهشی پیشرفته انجام می شود که از جمله مهمترین آن ها آنالیز نمونه‌های نفتی، پتروشیمی، معدنی و همچنین تعیین فرمولاسیون نمونه‌های مختلف صنعتی داخل و خارج از کشور  می‌باشد.
آزمایشگاه‌های موجود قابلیت پاسخگویی به تمامی نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و موسسات پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه دارد.