مرکز مشاوره‌ی آمار در علوم شناختی

مرکز مشاوره‌ی آمار در علوم شناختی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

مسئول: دکتر فرزانه صفوی‌منش

مرکز مشاوره‌ی آمار در علوم شناختی در تیرماه ۱۳۹۸ در پژوهشکده‌ی علوم شناختی و مغز دانشگاه شهیدبهشتی آغاز به کار کرد. در این مرکز، خدمات زیر به پژوهشگرانِ سراسر کشور در شاخه‌های متعددی از علوم شناختی ارائه می‌شود: - طراحی آماری آزمایش‌ها - تحلیل‌ داده‌های آماری - تفسیر نتایج و یافته‌ها - راهنمایی در خصوص تدوین فصل‌های آماری پایان‌نامه‌ها بر اساس استانداردهای شیوه‌نامه‌ی APA